Project information

Aniseikonia Inspektor při řešení problémů s aniseikonií

Project Identification
MUNI/C/1754/2020
Project Period
2/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Tato práce se zabývá aniseikonií a jejím vyšetřováním pomocí počítačového softwaru Aniseikonia Inspector. Nejprve je v teoretické části vysvětlen pojem aniseikonie, její příčiny vzniku, projevy a důsledky na vidění, následně i způsoby korekce aniseikonie. Dále se práce věnuje metodám měření stupně aniseikonie. Největší důraz je kladen na popis počítačového softwaru Aniseikonia Inspector a jeho možnosti využití.
Výzkumná část práce se věnuje měření stupně aniseikonie, subjektivním potížím anizometropů a vlivu korekce dané ametropie na velikost aniseikonie.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info