Project information

Zkoumání mechanických sil stromatu ve vývoji větvených orgánů

Project Identification
8J21FR009
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem tohoto projektu je prozkoumat roli mechanických sil stromatu ve vývoji mléčné a slzné žlázy, a to prostřednictvím vzájemného spojení expertiz, sdílení dovedností, technik a vybavení české a francouzské laboratoře. Naše dílčí cíle jsou:
1. Prozkoumat, jak mechanické síly stromálních buněk mléčné/slzné žlázy tvarují vyvíjející se epitel in vivo pomocí transgenních myších modelů.
2. Vyvinou nové 3D ko-kultury slzné žlázy pro studium mechanických sil ex vivo.
3. Změřit mechanickou sílu fibroblastů mléčné/slzné žlázy z různých vývojových stupňů orgánu za pomocí mikroskopie trakčních sil (traction force microscopy).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info