Project information

Digitální krajina, výzvy a trendy: inovační kurzy (digi-inovace)

Project Identification
16076/2021 OULK-OLK
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Inovační kurzy představují jednu z možností, jak přistoupit k profesnímu rozvoji a dalšímu profesnímu vzdělávání knihovníků. Inovační kurzy mají rozvojový charakter. To znamená, že se nezaměřují na budování základních profesních a pozicových kompetencí, ale překládají vybrané průřezové oborové téma (např. Digitální kompetence jako nástroj intelektuální svobody a aktivního občanství; Edukační potenciál digitalizovaného kulturního dědictví v knihovní praxi, …). Cílem je včasná identifikace sociálních, ekonomických a technologických trendů, které vytváří příležitosti a / nebo rizika pro knihovnictví v ČR jako celek a / nebo konkrétní knihovny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info