Project information

Wykorzystanie kursu MOOC B1 w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego jako obcego metodą blended learning

Project Identification
W.288.III.2020
Project Period
2/2021 - 10/2021
Investor / Pogramme / Project type
Foundation/Fund - foreign
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Charles University
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Celem projektu jest podniesienie - w ramach masowego otwartego kursu edukacyjnego MOOC - kompetencji językowych w zakresie języka polskiego jako obcego(pozwalających na aktywizację
społeczną i zawodową), a także wzrost kompetencji z zakresu komunikacji i przedsiębiorczości mieszkających w Polsce (w rozumieniu KC) i uczących się języka polskiego.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info