Project information

Příprava návrhu do výzvy Excellence Hubs: Cybersecurity & AI (Excellence Hubs)

Investor logo
Project Identification
JMK 113259/2021
Project Period
9/2021 - 3/2022
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Rector's Office

rojekty Excellence Hubs, které budou realizovány v rámci nového schématu evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa, jsou součástí pilíře Widening Participation and Strengthening the European Research Area (dále jen Widening). Jejich cílem je vytvořit a posílit partnerství inovačních regionů s cílem společně akcelerovat rozvoj strategických oblastí výzkumu a inovací. Navrhovaný vlastní projekt Excellence Hubs podpoří jedno z klíčových odvětví inteligentní specializace v Jihomoravském kraji: informační technologie (IT). Cílem vlastního projektu je mobilizovat regionální zdroje a kapacity napříč „quadruple helix“, tedy v akademickém, veřejném, soukromém i občanském sektoru, a ve spolupráci s partnerským regionem vytvořit prostředí a ambiciózní plán pro rozvoj výzkumu a inovací v oblasti kyberbezpečnosti a umělé inteligence. Navrhovatel projektu, Masarykova univerzita, se v této oblasti dlouhodobě profiluje jako lídr akademického sektoru: spolu s několika dalšími univerzitami iniciovala European Digital Innovation Hub zaměřený na kyberbezpečnost, účastní se na řešení TAČR kompetenčního centra v oblasti kyberbezpečnosti a provozuje mezioborové centrum excelence pro kyberkriminalitu.

Cílem přípravného projektu v rámci aktivity Asistence je připravit konkurenceschopný návrh projektu Excellence Hubs do aktuální výzvy z pracovního programu Widening 2021-22. S podporou přípravného projektu budeme iniciovat a koordinovat mezisektorová jednání v rámci Jihomoravského kraje i se zahraničním partnerským regionem, která povedou k identifikaci společných potřeb a priorit. Následně konkretizujeme pilotní aktivity k ověření potenciálu technologických inovací pro nasazení v praxi. Prostřednictvím Smart akcelerátoru budeme schopni posílit personální kapacitu týmu Grantového oddělení Odboru výzkumu na Rektorátu Masarykovy univerzity a profesionální vedení přípravného týmu zkušenými odborníky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info