Project information
YEM a MUES 2022 (YEMMUES2022)

Project Identification
MUNI/B/1517/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem mezinárodní vědecké konference (YEM) pořádané na ESF je poskytnout doktorským studentům a mladým akademikům možnost prezentace výsledků jejich výzkumné práce a získání zpětné vazby od účastníků a diskutujících. Konference poskytne dostatek prostoru pro navázání vědecko-výzkumných kontaktů a vzájemné výměny zkušeností. Konference bude zaměřena na stejné tematické oblasti jako v minulých letech (behavioral economics, labor economics), které zároveň korespondují s výzkumným zaměřením účastníků z ESF. Na konferenci vystoupí dva hlavní řečníci (keynote speakers). Předpokládáme, že více než polovina účastníků konference bude ze zahraničí. Propojením domácích mladých vědců s mezinárodní vědeckou komunitou významně podporuje potenciál výzkumu na Ekonomicko-správní fakultě a umožňuje výzkumníkům z ESF nahlédnout do způsobu vědecké práce kolegů ze zahraničí. Cílem výzkumných seminářů (MUES) je umožnit doktorským studentům a akademickým pracovníkům poslechnout si přednášku renomovaných vědců (ze zahraničí) a konzultovat s těmito vědci vlastní výzkum v rámci individuálních konzultací.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info