Project information

In vitro systém pro preklinické testování embryotoxicity (embryotoxicita)

Project Identification
MUNI/11/06202106/2021
Project Period
2/2022 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem navrhovaného projektu je ověření aplikovatelnosti 3D laboratorního modelu lidské embryogeneze pro farmakologické a toxikologické testování.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info