Project information

Overenie efektivity vybraných rekombinantných lytických systémov v baktérii Pseudomonas putida

Project Identification
MUNI/C/0040/2022
Project Period
3/2022 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Indukovaná, resp. programovaná alebo regulovaná bunková smrť a lýza pomocou rekombinantných lytických systémov integrovaných do mikrobiálnych bunkových tovární je v posledných rokoch intenzívne študovaná pre účely využitia v moderných biotechnológiách. Citlivo kontrolovaná lýza buniek za následného uvoľnenia bunkového obsahu do okolitého prostredia môže byť využitá či už pri rozvoji udržateľnejšieho a lacnejšieho biotechnologického spracovania (v tzv. upstream a downstream procesoch), alebo aj pri konštrukcii a regulácii syntetických mikrobiálnych spoločenstiev. Cieľom diplomovej práce je pripraviť nový lytický systém v biotechnologicky atraktívnom hostiteľskom mikroorganizme – Pseudomonas putida (založený na lytických génoch identifikovaných a charakterizovaných širokou škálou bioinformatických nástrojov v profágových sekvenciách v kmeni P. putida KT2440), overiť jeho funkčnosť a efektivitu, a porovnať ho s ďalšími dvoma lytickými systémami, ktoré sú k dispozícii na našom pracovisku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info