Project information

Inovácia e-learningovej podpory predmetu PSBB058 Úvod do sportovní psychologie

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0038/2022
Project Period
2/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cieľom projektu je upraviť a inovovať e-learningovú podporu pre predmet PSBB058 Úvod do sportovní psychológie. Použitou platformou je interaktívna osnova v ISe, ktorá sa upraví podľa podľa spätných väzieb študentov, ktorí už predmet absolvovali a doplní sa o aktuálne trendy vo výskume i praxi. Cieľom je upraviť prezentácie predmetu, doplniť odporúčanú literatúru, vytvoriť nové študijné kvízy a zaviesť nové aplikácie, ktoré by podporili samostatnú vzdelávaciu činnosť študentov.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info