Project information

Amalgamace obcí a lokální demokracie

Investor logo
Project Identification
GA22-23843S
Project Period
4/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
University Hradec Králové

Projekt si klade otázku, jakým způsobem funguje politická odpovědnost v obcích s různou velikostí a různou zkušeností s amalgamací, a jaké se toto fungovaní promítá do výše důvěry v politické instituce na různých úrovních vládnutí. Projekt se zaměřuje zejména na to, jak kontextuální vlastnosti obcí ovlivňují volební rozhodování a roli hodnocení práce lokálních politiků. Pro porozumění možným mechanismům je do zkoumání zahrnuta také role lokální identity a specifických politických podmínek obcí (soutěživost voleb, konání referend apod.). Výzkumné otázky budou zodpovězeny pomocí kvantitativních metod aplikovaných na
data o volebním chování pocházející z exit-pollového šetření provedeného v rámci projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info