Project information

Toulky evropskou literaturou pro děti a mládež (Toulky evropskou literaturou pro děti a mládež)

Project Identification
MUNI/CORE/1403/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předmět se zaměřuje na problematiku literatury pro děti a mládež v evropském kontextu, ukazuje vývoj jejího tzv. zlatého fondu od osvícenství do současnosti a reflektuje tak rovněž proměnlivý koncept dětství a pozici dítěte ve společnosti. Přínos pro studenty MU (i nepedagogických studijních programů) lze spatřovat v tom, že předmět prostřednictvím analýzy literárních děl rozvíjí interpretační kompetence studentů, vede k úvahám o mezigeneračním kulturním pojítku a společných estetických i etických hodnotách, které jsou v knižní tvorbě pro děti uloženy a podílejí se na formování národní identity i evropského kulturního rámce. Absolvováním předmětu získá student konkrétní představu o literárněhistorické i recepční dynamice ve vývoji literatury pro děti a mládež, kterou bude moci zúročit při zodpovědném výběru vhodné četby pro děti (ať v prostředí rodinném, školním, při volnočasových aktivitách). Studovat literaturu pro děti a mládež znamená věnovat se nejen hodnotám, které jsme zdědili, ale především těm, jež chceme předávat dál.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info