Project information

Tvůrčí psaní

Project Identification
MUNI/CORE/0754/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Předmět bude studující praktickým způsobem seznamovat s vybranými tématy a technikami tvůrčího psaní. Cílem předmětu bude jejich prostřednictvím přispět k rozvoji kreativity a (sebe)reflexivního myšlení, které mohou být užitečné jak v rovině akademické a profesní – například v souvislosti s psaním odborných textů, pedagogickou činností nebo popularizací vědy –, tak i v rovině osobnostní, protože mohou například přispívat k duševní hygieně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info