Project information

Progresivní diachronní myšlení

Project Identification
MUNI/CORE/0650/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt se zaměřuje na založení, sestavení a otevření nového předmětu, který se bude zabývat obecnými i konkrétními přístupy vedoucími k efektivnějšímu využívání dostupných informací a uvažování na základě informací získávaných v různých časových intervalech (diachronní inference). Předmět bude složen ze série přednášek, které budou zaměřeny na využití základních poznatků z teorie pravděpodobnosti, indukce, dedukce, posuzování váhy informací, hodnocení míry rizika a vhodných ztrátových funkcí. Náplň bude vycházet z poznatků získaných v průběhu zejména 19. až 21. století a umožní formou jednoduchých a názorných příkladů trénovat tzv. pomalé neintuitivní, analytické myšlení. Předmět bude relevantní pro všechny obory (i nemateřské), protože v životě každého by měly existovat vhodné myšlenkové nástroje, jak kontrolovat a vyvracet intuitivní, ukvapené jednání, které často vede ke zkresleným závěrům. Přednášky budou obohaceny o interaktivní prvky vytvořené pomocí platformy KvIS, což povede jak ke zvýšení atraktivity přednášek, tak i k získávání průběžné zpětné vazby od jednotlivých uchazečů a jejich průběžnému hodnocení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info