Project information
Environmental and socio-economic change in geographical research (ENSO)

Project Identification
MUNI/A/1323/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt pokračuje v naplňování výzkumných cílů specifického výzkumu z let 2021 a 2022. Předmětem projektu je geografické zkoumání vývoje společenského a přírodního prostorového uspořádání. Výzkumný rámec sdružuje přístupy a koncepty fyzické geografie, humánní geografie, kartografie a geoinformatiky do interdisciplinárního a tematicky rozmanitého celku. Propojení dílčích výzkumných skupin a zkoumaných témat je předpokladem pro analytické a interpretační uchopení prostorových jevů a procesů v široké škále kontextů a měřítek.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info