Project information

Studium vlivu nových salicylanilidových derivátů na mitochondriální funkce nádorových buněk

Project Identification
MUNI/A/1194/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Salicylanilidy jsou skupinou látek s širokým spektrem biologických účinků. Našly jednak své využití jako anthelmintika a jsou stále studovány pro své další protiinfekční účinky, nicméně v poslední době se stávají předmětem řady studií díky své slibné protinádorové aktivitě. Doposud byly popsány rozmanité typy mechanismů jejich protinádorového působení, přesto nejsou tyto mechanismy stále plně objasněny. Byla potvrzena inhibice řady signálních kaskád (např. inhibice fosforylace STAT3), ovšem některé studie naznačují další odlišný mechanismus účinku, který spočívá v zásahu do funkce mitochondrií. Cílem tohoto projektu je charakterizovat působení těchto sloučenin na úrovni mitochondrií u vybraných nádorových buněk, a současně tak přispět k lepší identifikaci mechanismů protinádorového působení salicylanilidových derivátů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info