Project information

Dispečink přístupnosti digitálního prostředí (Théseus 2023)

Project Identification
Teiresiás/2021/7330
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs

Cílem projektu je zlepšit přístupnost digitálního prostředí a umožnit lidem se
zrakovým postižením pracovat v tomto prostředí s informacemi na webech, v aplikací a dokumentech tak, aby bariéry, které při tom musí překonat, byly co
nejmenší.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info