Project information
Dualities and higher derivatives (Duality)

Investor logo
Project Identification
GA23-06498S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Jestliže vezmeme do úvahu kvantové efekty, pak Einsteinova teorie gravitace získává korekce, které obsahují vyšší řády křivosti, což jsou korekce obasující derivace metriky vyšších řádů. Tyko korekce jsou důležité například pro podrobnější porozumnění teorie černých děr.

Tento projekt má za cíl najít kompletní tvar korekčního členu prvního řádu v konkrétní teorii gravitace známe jako superstrunová teorie typu II. Je všeobecně známo, že tento korekční člen má velice komplikovanou strukturu, ale domníváme se, že jeho forma může být kompletně určena požadavkem, aby byl invariantní vůči specifickým symetriím, které jsou požadovány pro konsistenci strunové teorie. Naš program je najít formu tohoto korekčního členu s pomocí výše zmiňovaných symetrií, konkrétně pomocí T-duality strunové teorie. S pomocí takto nalezeného korekčního členu získáme modifikované pohybové rovnice. Budeme se pak snažit najít řešení těchto pohybových rovnic, které mohou přinést další pohled na problematiku černých děr a prostoročasů, které jsou základem holografických teorií.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info