Project information
Contemporary challenges in the cognitive study of religion

Project Identification
MUNI/A/1396/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Vědy o člověku se v současnosti potýkají s několika krizemi, ať už jde o krizi replikační, krizi diverzity nebo o problém se špatně nastavenými pobídkami k publikování, které vedou k preferenci senzačních, ale málo ověřených výsledků. Tyto problémy se logicky přenášejí i na dílčí disciplíny, jako je např. kognitivní studium náboženského myšlení a chování. K nápravě těchto problémů navrhli vědci několik klíčových inovací: systematické budování jednotných teoretických rámců, přijetí principů otevřené vědy (např. otevřená data, materiály, statistický kód a předběžná registrace hypotéz) a koordinované úsilí o replikaci předchozích studií (replikační projekty, např. The Many Labs) a cílené zkoumání lidské mezikulturní rozmanitosti. Tyto inovace jsou postupně přebírány výzkumníky v oblasti kognitivního studia náboženství a navrhovaný tým stojí v čele tohoto úsilí. Cílem projektu je vzdělat nastupující generaci vědců v začlenění těchto postupů do jejich každodenní výzkumné činnosti, ať už jde o aplikaci širších teoretických rámců na jejich konkrétní zájmy, nebo o empirický výzkum respektující principy otevřené vědy. Dlouhodobou vizí tohoto projektu je metodologický rozvoj studia náboženství skrze implementaci těchto inovací ve studentských projektech.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info