Project information

The unknown New World: genomes of North American Arabideae species

Project Identification
LUAUS23134
Project Period
7/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Cílem projektu je prozkoumat strukturu genomu a způsob vzniku x až z druhů tribu Arabideae (např. huseníky, chudiny, tařičky) z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) endemicky se vyskytující v severní Americe.
Tribus Arabideae je druhově nejbohatší skupinou brukvovitých rostlin,zahrnující 15 rodů a téměř 500 druhů. Rovněž druhová diversita tribu Arabideae v severní Americe je značná – čtyři rody zahrnují přibližně 140druhů, jejichž většina (~120) patří k rodu chudina (Draba).
V rámci všech brukvovitých rostlin (~4 000 druhů) se druhy tribu Arabideae
vyznačují pozoruhodnou dynamikou evoluce chromosomů díky mobilitě centromer (Mandáková et al., 2020). Znamená to, že zatímco tyto genomy
mají povětšinou stabilní počet chromosomů (2n= 2x, 4x = 16, 32),pozicecentromery
na chromosomech se může měnit a ovlivňovat tak například rekombinaci nebo
epigenetickou strukturu chromatinu, a tím pravděpodobně také přispívat k mezidruhové reprodukční izolaci.
Dalším významným speciačním faktorem, a to zejména v rodu Draba, je mezidruhová hybridizace a vznik allopolyploidních druhů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info