Project information

Digitální spektrometr pro charakterizaci neznámého neutronového pole

Project Identification
FW06010079
Project Period
1/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
VF, a.s.

Cílem předkládaného projektu je vývoj unikátního jaderného spektrometrického systému. Spektrometrický systém bude obsahovat digitální mnohokanálový analyzátor (MCA) s vhodnými neutronovými detekčními jednotkami a pokročilými algoritmy pro charakterizaci neznámých směsných polí fotonů a neutronů. Přesná znalost těchto polí je klíčová pro objektivní posouzení metrologických kvalit neutronových dozimetrických měřidel v procesu jejich kalibrace nebo ověření.
Uvažovaný spektrometrický systém je určen zejména pro metrologické laboratoře pracující v oboru veličin atomové a jaderné fyziky se zaměřením na neutronovou dozimetrii a rovněž pro národní metrologické instituce mající na starost státní etalony příkonu fluence a příkonu spektrální fluence neutronů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info