Project information

Completion of the chapter on Czech school policy for the collective monograph School Policy Reform in Europe (CoChCzEu)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1520/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V rámci projektu vznikne analýza školských reforem v České republice v posledních dekádách, která je určena k publikování v podobě kapitoly v monografii vydané nakladatelstvím Springer. Kapitola rekapituluje ty školské reformy, které se přímo promítají do specifických charakteristik současného českého školství (především primárního a sekundárního). Zasazuje české školské reformy do kontextu vývoje ve střední a východní Evropě. Zkoumá roli domácích i nadnárodních aktérů v rámci jednotlivých školských reforem.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info