Project information
Elucidation of Haspin kinase interactome and its role in the context of cell plasticity

Investor logo
Project Identification
GA23-06472S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Průběh buněčného cyklu úzce souvisí se sebeobnovou, plasticitou a rozhodováním o osudu buněk, což umožňuje specifikaci tkání, jejich regeneraci a udržení homeostázy. Haspin je atypická Ser/Thr kináza s dobře popsanou úlohou v normální mitóze, ale nedostatečně prozkoumanou úlohou v interfázi buněčného cyklu, plasticitě a rozhodování o buněčném osudu. Navrhovaný výzkumný projekt je zaměřený na objasnění rozdílů v interaktomu Haspinu v interfázi a mitóze a jeho roli v regulaci buněčného cyklu, plasticity a osudu buněk. Tento projekt kombinuje několik nejmodernějších metodik (pokročilá proteomika, unikátní chemické sondy) jak v popisných experimentech tak těch, které jsou na bázi podložených hypotéz, s ambicí odstranit mezery ve znalostech funkce, molekulárního mechanismu a regulace Haspinu v základních biologických procesech. Věříme, že navrhovaný projekt je mezinárodně kompetitivní a má potenciál významně posunout porozumění role této kinázy v mnoha aspektech a objasnit její atraktivitu coby terapeutického cíle.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info