Project information

Podpora zvýšení participace studentů vysokých škol ve vysokoškolské samosprávě a rozvoj jejich odborných dovedností a kompetencí

Project Identification
ROZV/C19/2023
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Aktivity náležející Masarykově univerzitě se budou zaměřovat zejména na zvyšování odborných dovedností studentských členů samosprávných orgánů vysokých škol v ČR ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol, kde důraz bude kladen zejména na zvyšování právních znalostí v oblasti vysokoškolského práva. Výstupy: Aktivity budou realizovány prostřednictvím konferencí, školení a praktické příručky, která bude vytvořena ve spolupráci s VUT, přičemž Masarykova univerzita bude odpovídat za věcnou správnost. Zvláštní důraz bude kladen na informovanost o chystaných změnách v ZVŠ a jejich dopadech na činnost vysokých škol v ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info