Project information

Novel TZnSb compounds: their crystal and electronic structure and physical properties (TZnSb materiály)

Project Identification
8J23AT014
Project Period
1/2023 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt bude zaměřený na syntézu zcela nových jednofázových materiálů na bázy TZnSb pomocí metod práškové metalurgie. Podmínky syntézy budou odvozeny z DSC/DTA dat a z EDX/SEM studií. Abychom objasnili krystalovou strukturu nových sloučenin v kontextu celé série 3d/4d/5d-prvků, zaměříme se zejména na T=Ni,Pd,Pt, ale rovněž se podíváme na sérii 4d/5d pro zajímavé nové sloučeniny. Techniky výzkumu budou XPD z dat Rietveld Guinier a data z monokrystalů APEXII, budou-li k dispozici, podpořené TEM vyšetřováním lamel připravených pomocí FIB. Budou zkoumány fyzikální vlastnosti včetně tepelné stability, měrného tepla, elektrické vodivosti, Seebeckova koeficientu, magnetického chování (od 4 do 800 K), tvrdosti a elastických údajů o pokojové teplotě i při zvýšených teplotách. Výpočty DFT poskytnou podrobnosti o elektronické struktuře a vazbě a fyzikálních (případně termoelektrických) vlastnostech. Budeme studovat vliv vzniku defektů na fyzikální vlastnosti připravených materiálů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info