Project information
Advanced approaches to measuring and processing fMRI data with regard to benefits in neurological research and diagnostics (AVATAR)

Project Identification
NU23-08-00212
Project Period
5/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Olomouc

Funkční mapování mozku pomocí MRI (fMRI) je jednou z nejvýznamnějších metod pro studium mozku v rámci neurovědního výzkumu, ale i metodou, která má potenciál klinické diagnostiky, např. při předoperačním mapování pacientů připravujících se na neurochirurgický zákrok. V oblasti výzkumného využití se fMRI velmi dynamicky rozvíjí, např. v oblasti funkční konektivity a sledování její dynamiky. Rozvoj v oblasti měřících sekvencí přinesl možnosti v podobě SMS akcelerace kombinované s možností náběru více ech (multi-echo EPI fMRI). Současně se vyvíjejí i možnosti zpracování takovýchto dat, které přinášejí nové možnosti v oblasti potlačení různých typů artefaktů, např. s využitím ME-ICA přístupu či s využitím fázové složky měřených dat. V rámci projektu bude provedeno měření zaměřené na vyhodnocení test-retest realibility, inter-subjektové variability a sensitivity pokročilého ME-fMRI s běžnými single-echo fMRI daty a bude porovnán i praktický přínos na souboru pacientů v předoperačním mapování. Data naměřená na zdravé populaci budou následně zveřejněna v repozitáři neurozobrazovacích dat, protože mohou být užitečná i širší komunitě nad rámec analýz provedených v tomto projektu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info