Project information

Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building

Investor logo
Project Identification
CZ.02.01.01/00/22_008/0004595
Project Period
9/2023 - 6/2028
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Institute of Philosophy of the ASCR, v. v. i.
Institute of Sociology of the ASCR, v. v. i.
Charles University
University of Pardubice

Projekt CoRE je definován jako problémově orientovaný výzkum vztahu mezi odolností (resiliencí společnosti) a konfliktem v české společnosti. A to v reflexi na bezprecedentní válečnou situaci na Ukrajině a na soudobé klimatické, energetické či migrační krize. Podmínkou pro tak komplexní výzkum je propojení excelentních skupin vč. ERC nositelů, rozvoj a internacionalizace výzkumného týmu, zajištění materiálních podmínek a intenzivní zapojení do evropského výzkumného prostoru (internacionalizace).

The CoRE project is defined as a problem-oriented research on the relationship between resilience and conflict in Czech society, especially in relation to the unprecedented war situation in Ukraine and the contemporary climate, energy and migration crises. The prerequisite for such complex research is academic networking of excellent R&D groups, including ERC holders, development of the research team, and intensive involvement in the European Research Area (internationalisation).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info