Project information
Metodologický trénink studujících v doktorských programech zaměřujících se na výzkum jinakosti ve vzdělávání, speciálně vzdělávacích potřeb a inkluze

Procesy směřující k rozvoji inkluzivního prostředí ve školách, školských zařízeních, sociálních službách i společnosti, se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studující DSP na Pedagogické fakultě MU. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí studující na konferenci „Jinakost, inkluze a speciálně vzdělávací potřeby 2024“ více jak dvě desítky účastníků z řad studujících v DSP. Základní otázky, které si pro rok 2024 klademe: Jakým způsobem je reflektováno téma jinakosti na základních školách? Co pomáhá rozvoji školní a sociální inkluze v ČR? Které výzkumné strategie se při výzkumu jinakosti, inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány v pedagogické praxi? Stejně jako v loňském roce bude zejména pro studující v nižších ročnících uspořádáno metodologické soustředění, které jim pomůže zorientovat se v různých možnostech sociálně vědního výzkumu. Dále proběhnou kratší praktické workshopy, které budou zaměřeny na analýzu kvalitativních a kvantitativních dat a na rozvoj prezentačních dovedností studujících.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info