Project information
Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: metodologická víkendová škola a konference pro doktorandy 2024

Project Identification
MUNI/B/1358/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je posílit metodologickou stránku odborných aktivit doktorských studentů na Pedagogické fakultě prostřednictvím jejich aktivního zapojení do víkendové metodologické školy věnované vybraným aspektům metodologie výzkumu vzdělávání a související celofakultní doktorandské konference. Důraz bude kladen na tradiční i inovativní přístupy, strategie, metody a techniky, které se uplatňují v interdisciplinárním výzkumu vzdělávání. Tyto přístupy budou doktorandům napříč doktorskými studijními programy fakulty prezentovány na workshopech vedených zkušenými výzkumníky. Workshopy proběhnou v rámci dvoudenní akce (víkendová metodologická škola). V závěrečné fázi projektu (listopad 2024) budou následně sami doktorandi prezentovat na celofakultní doktorandské konferenci své aplikace výzkumných přístupů zkušenějším kolegům, od nichž získají adresnou zpětnou vazbu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info