Publication details

Nejstarší doklad o konzumaci raků (Decapoda: Astacidea) lidmi v pravěku: nález fragmentů klepet z lokality Horákov, kultura s moravskou malovanou keramikou, Česká republika

Investor logo
Title in English The oldest document of consumption of crayfish (Decapoda: astacidea) by people in prehistory: found of nippers from the Horákov site, Moravian Painted Ware Culture, Czech Republic
Authors

PATOKA Jiří NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ Miriam KUČA Martin

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description This contribution deal with the oldest document of consumption of crayfish (Decapoda: astacidea) by people in prehistory
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info