Publication details

Revitalizácia mŕtvych ramien Rhôny (Francúzsko) – princípy a návrh metodiky monitoringu

Authors

ŠULC MICHALKOVÁ Monika

Year of publication 2009
Type Article in Proceedings
Conference Fyzickogeografický sborník 7
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Earth magnetism, geography
Keywords revitalisation monitoring Rhône River perifluvials humide zones monitoring
Description Potrebné je využiť výsledky zo zahraničných revitalizácií a vytvoriť metodiku, ktorá objektívne dokumentuje stav toku pred a po revitalizácii. Z uvedeného vyplýva nutnosť navrhnúť a otestovať komplexný súbor metód monitoringu humídnych perifluviálnych zón z hľadiska fluviálno-morfologického skúmania prirodzených a revitalizovaných úsekov a definovať metodiku monitoringu humídnych perifluviálnych zón – perifluvials humide zones monitoring (PHZM). Metodiku PHZM determinujeme ako systém prepojených analytických procedúr opisujúcich (v súčasnosti) a predpokladajúcich stav (v minulosti a budúcnosti), správanie sa a vývoj korytovo-nivnej jednotky PHZM.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info