Publication details

Nádory hlavy a krku

Authors

MECHL Zdeněk ČERVENÁ Renata BRANČÍKOVÁ Dagmar NEUWIRTHOVÁ Jana

Year of publication 2012
Type Article in Periodical
Magazine / Source Lékařské listy (příl. Zdravotnických novin)
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology
Description V přehledu pokroků dosažených v onkologii za uplynulý rok, které pravidelně vydává ASCO, nejsou překvapivě nádory hlavy/krku vůbec zmíněny. Zdrojem informací se tak stal kongres ve Stockholmu (European Multidisciplinary Cancer Congress) a v Římě (THNO - Trends in Head and Neck Oncology). Některé menší změny v léčbě nádorů hlava/krk přinesla aktualizace léčebných doporučení NCCN.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info