Publication details

Kapitoly pro studenty logopedie : Text k distančnímu vzdělávání

Authors

KLENKOVÁ Jiřina BOČKOVÁ Barbora BYTEŠNÍKOVÁ Ilona

Year of publication 2012
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Attached files
Description Studijní materiál je určen pro studenty oboru speciální pedagogika, kteří se zabývají problematikou narušené komunikační schopnosti. Text je specificky strukturován, zahrnuje také další odkazy na odbornou literaturu a zdroje, určené k dalšímu studiu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info