Publication details

Člověk-Auto: Výtvarné přírůstky

Authors

MALINA Jaroslav

Year of publication 2012
Type Article in Periodical
Magazine / Source Anthropologia integra – Časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Archaeology, anthropology, ethnology
Description V roce 2011 byl zahájen na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s badateli z dalších akademických institucí mnohostranný vědecko-umělecký počin Člověk-Auto / Auto-Člověk: život – věda – umění. Součástí tohoto počinu je kromě zkoumání fenoménu automobilu a automobilismu v běžném životě v různých sociálních, kulturních a technologických souvislostech také jeho reflexe v dílech výtvarníků (automobilových designérů, malířů, grafiků, sochařů, fotografů). V tomto a v dalších číslech časopisu Anthropologia integraf budou publikovány nové „výtvarné přírůstky“.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info