Publication details

Indikace k hraničním hrudním resekcím

Authors

HANKE Ivo MITÁŠ Ladislav HORVÁTH Teodor PENKA Igor

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Protože správné zařazení nemocného do příslušného stadia postižení nádorovým onemocněním je stěžejní pro umožnění vhodné léčby a dosažení macimálního přežití nemocnýchm vidíme zhodnocení CT dokumentace a vyjádření se k resekabilitě na základě délky kontaktu infiltrace s cévou, obvodového kontaktu menšího než 1/3 či většího než 2/3 a nepřítomnosti defektu v kontrastní náplni cévy a zachování mezivrstvy mezi orgány na bedrech zkušeného chirurga na půdě mezioborové indikační komise jako stěžejní pro zlepšování výsledků komplexní péče plicní rakoviny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info