Publication details

Projekt osobnosti pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby: kvalita života pacientek s karcinomem mammy - pilotní retrospektivní analýza

Title in English The patient's personality as a determinant of success of cancer treatment: quality of life of breast cancer patients - a pilot retrospective analysis
Authors

SKŘIVANOVÁ Kateřina BENDOVÁ Marcela BRANČÍKOVÁ Dagmar ELFMARKOVÁ Nela ANDERKOVÁ Ľubomíra SVĚRÁK Tomáš PETERKOVÁ Hana ADOLFOVÁ Lucie MINÁŘ Luboš DUŠEK Ladislav JARKOVSKÝ Jiří GREGOR Jakub VENTRUBA Pavel

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Pilot study presents the results of a retrospective analysis of quality of life (QL) of patients with breast cancer and is part of long-term research project focused on the analysis of the psychosocial context of course and treatment of disease. The aim of the pilot study is to investigate changes in subjective quality of life due to disease development and treatment of breast cancer and the results of screening to select the appropriate methodological tools for follow-up studies. The present study is cross-sectional, retrospective.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info