Publication details

Pravda jako důkaz: epistemologické pojetí pravdivosti

Title in English Truth as Proof: An Epistemological Conception of Truth
Authors

RACLAVSKÝ Jiří

Year of publication 2014
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Pravdivost navrhuji chápat jednak jako ontologickou, jednak jako epistemologickou vlastnost. Ontologicky chápanou pravdivost lze vhodně chápat jako vlastnost pravd ve smyslu propozic, jež jsou modelovány prostředky hyperintenzionální logiky. Na svou předchozí práci v tomto směru zde navazuji a doplňuji celkový jednotný obraz rozborem epistemologického aspektu pravdivosti. Podle něj je propozice pravdivou proto, že je dokazatelná (demonstrovatelná).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info