Publication details

Výsledky transformace a dopady SZP EU na zemědělství brněnské aglomerace

Authors

VĚŽNÍK Antonín SVOBODOVÁ Hana KRÁL Michael BRITAN Martin

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Zemědělství české republiky prošlo po roce 1990 mnoha zásadními změnami. Nejprve to byly změny spojené s přechodem celé české ekonomiky na podmínky tržního hospodářství. Samotného zemědělství se nejvíce týkaly procesy restituce, transformace zemědělských družstev a privatizace státních statků. Od roku 1998 bylo celé české zemědělství postupně ovlivňováno předvstupními programy celého revitalizačního a adaptačního období, kdy se naše zemědělství připravovalo na vstup do EU. Po roce 2004 již české zemědělství je v plné míře ovlivňováno Společnou zemědělskou politikou EU. Právě studium těchto nejvýznamnějších změn, které postupně působily na zemědělství v Brněnské aglomeraci, bude hlavním cílem předkládaného příspěvku. Pozornost rovněž bude věnována i změnám ve využívání zemědělského půdního fondu, které byly způsobeny především bouřlivým nástupem suburbanizace v zázemí našich velkoměst, jakož i postupným zabíráním zemědělské půdy na výstavbu nových průmyslových, obchodních a logistických zón.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info