Publication details

Role uživatelského rozhraní při práci s 3D prostorovými daty

Title in English Role of the User Interface during 3D Spatial Data Manipulation
Authors

HERMAN Lukáš STACHOŇ Zdeněk ŠTĚRBA Zbyněk ŠAŠINKA Čeněk ŠPRIŇAROVÁ Kateřina JUŘÍK Vojtěch CHMELÍK Jiří KOZLÍKOVÁ Barbora TISOVČÍK Rastislav

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Příspěvek se zabývá prvními výstupy výzkumu, jehož hlavním předmětem je hledání vhodného uživatelsky přívětivého rozhraní při 3D vizualizaci prostorových dat. Na tomto výzkumu se podílí pracovníci a studenti Psychologického ústavu Filozofické fakulty, HCI (Human Computer Interaction) laboratoře Fakulty informatiky a Geografického ústavu Přírodovědecká fakulty Masarykovy univerzity. V rámci výzkumu byly zatím srovnávány dva různé způsoby vizualizace 3D dat (projektor ve 2D módu a ve stereoskopickém režimu) a dvě možné ovládací zařízení (klasická počítačová myš) a Wii Remote Controller (ovládací zařízení konzole Nintendo). Proces experimentálního testování různých variant uživatelského rozhraní byl rozdělen do tří po sobě následujících kroků. První fází bylo vyplnění on-line dotazníku zjištujícího zkušenosti uživatelů s 3D vizualizací a mapami obecně, druhou fází byla samotná práce s 3D vizualizací, spojená s rozhovorem, a třetí částí bylo vyplnění testu prostorové představivosti. Pro vizualizaci 3D dat bylo použito hardwarové vybavení HCI a open source software VRECKO vyvíjený HCI. Práce s 3D vizualizací zahrnovala úkoly jako například srovnání nadmořských výšek dvou či více bodů, identifikace terénního profilu, odhad orientace vůči světovým stranám či zjištění, který z vyznačených objektů bude nejdříve ohrožen stoupající vodní hladinou při povodni. Testovanými subjekty bylo 17 studentů navazujícího magisterského a doktorského studia geografie, kartografie a informatiky. V tomto příspěvku jsou diskutovány dosavadní výsledky, jejich následné využití a v závěru je zmíněno i další možné směřování popisovaného výzkumu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info