Publication details

Metody studia diverzity půdních mikrobiálních společenstev

Authors

KRSEK Martin

Year of publication 2014
Citation
Description Výuková publikace Metody studia diverzity půdních mikrobiálních společenstev zahrnuje stručnou charakteristiku skupin půdních mikroorganismů a jejich význam, dále pak se zabývá metodami studia mikroorganismů a jejich identifikace (biochemické metody studia diverzity nebo metody založené na extrakci nukleových kyselin). Výuková pomůcka je určena pro studenty předmětů PřF:Bi8420 Ekologie mikroorganizmů, PřF:Bi2060 Základy mikrobiologie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info