Publication details

Spolupráce v kinantropologii I: Sborník konferenčních abstraktů

Authors

ZVONAŘ Martin PAVLÍK Jindřich ZÁLEŠÁKOVÁ Radka VODIČKA Tomáš

Year of publication 2013
Citation
Description Konference „Spolupráce v kinantropologii“ si stanovila jako svůj hlavní cíl prezentaci příspěvků vzniklých na odborných pracovištích tří spolupracujících univerzit – Masarykovy univerzity v Brně, Ostravské univerzity v Ostravě a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Práce vzniklé v rámci projektu Spolupráce v kinantropologii jejich autoři prezentovali na dalších konferencích, kam byli svými pracovišti a za podpory projektu delegováni. Jejich úkolem bylo navíc referovat o výzkumech a zkušenostech představovaných na konferencích a navázat se subjektivně nejvýznamnějšími specialisty spolupráci. Tu reflektuje nově vytvořená databáze jmen, oborů a kontaktů, kterou s jednotlivými aktivními účastníky konferencí sdílejí jejich kolegové na domácím pracovišti i spolupracovníci z partnerských univerzit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info