Publication details

Vliv sezóny, ploidie a nákazy na aktivitu komplementu sladkovodních ryb

Investor logo
Title in English Influence of season, ploidy and disease on complement activity of freshwater fish
Authors

BARTOŇKOVÁ Jana VOJTEK Libor VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ Andrea VETEŠNÍK Lukáš PALÍKOVÁ Miroslava HYRŠL Pavel

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Ryby představují heterogenní skupinu živočichů. Jakožto poikilotermní organismy se musí vyrovnávat především se sezónními výkyvy teplot a s tím souvisejícími změnami v okolním prostředí. Pro udržení homeostázy využívají ryby mechanismy vrozené i adaptivní imunity. Jednou z antibakteriálních složek vrozené imunity je komplementový systém. Pomocí luminometrického stanovení využívajícího bioluminiscenční bakterie E. coli K12 jsme zkoumali celkovou aktivitu komplementu v reálném čase u vybraných druhů ryb. Baktericidní aktivita komplementu se projevila jako pokles měřené bioluminiscence. Zejména nás zajímalo ovlivnění komplementové aktivity sezónou, ploidií ryb a stresem (parazitární nákaza, aplikace toxinů). Měřením na modelu pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) jsme zjistili kolísání aktivity komplementu v průběhu sezóny, nejvyšší byla na jaře a na podzim, nejnižší v zimě. Zajímavé výsledky jsme získali také měřením vzorků ryb s různou ploidií u karase stříbřitého (Carassius gibelio) , kdy byla u triploidních jedinců zjištěna vyšší aktivita komplementu. U pstruhů duhových vystavených nákaze dochází k pomalejší reakci nebo naopak ke stimulaci komplementu v závislosti na příčině, která ji vyvolala (toxin x parazit). Tato práce byla podpořena granty GAČR P505/12/0375 a NAZV QJ1210013.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info