Publication details

Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného

Authors

KORYČÁNKOVÁ Simona MORAVEC Pavel

Year of publication 2015
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Vzdělávací text seznamuje posluchače U3V s obecnými pojmy a historií vzniku obou náboženství. Důraz je kladen na vzájemné shody a rozdíly v dodržování zásad víry, rituálů a běžného křesťanského života. Nedílnou součástí je také současná snaha o sbližování katolictví a pravoslaví, které bylo započato již např. činností kardinála T. Špidlíka.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info