Publication details

Charakteristika Enterococcus spp. izolovaných z rostlin

Investor logo
Authors

ZÁTOPKOVÁ Lucie ŠVEC Pavel

Year of publication 2014
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Enterokoky lze nalézt v rozmanitém prostředí. Jsou běžnou součástí mikroflóry živočichů i člověka, ale jsou také příčinou pestré škály onemocnění včetně nozokomiálních infekcí. Enterokoky se též vyskytují ve vodě, půdě, na rostlinách i v potravinách. V rámci této práce byly taxonomicky charakterizovány populace enterokoků izolované ze suchozemské vegetace během září 2012 až října 2013. Rostlinná mikroflóra byla pomnožena kultivací odebraných vzorků v Brain Heart Infusion bujónu a suspektní kmeny rodu Enterococcus byly následně izolovány na Kanamycin Esculin Azide agaru. Jednotlivé izoláty byly typizovány a identifikovány pomocí rep-PCR s primerem (GTG)5. Kmeny, které takto nebyly spolehlivě určeny, byly dále charakterizovány vybranými růstovými a biochemickými testy a identifikovány pomocí automatizovaného identifikačního systému Biolog. Z celkových 542 odebraných vzorků rostlin bylo izolováno 68 kmenů odpovídajících charakteristikám rodu Enterococcus. Metodou rep-PCR bylo spolehlivě identifikováno 50 kmenů reprezentujících E. casseliflavus (8 kmenů), E. plantarum (7), E. faecium (7), E. haemoperoxidus (6), E. faecalis (5), E. moraviensis (4), E. durans (2), E. rotai (2) a E. ureilyticus (1). Pomocí systému Biolog byly dále druhově identifikovány kmeny E. faecium (2), E. raffinosus (2) a E. faecalis (1). Jeden kmen byl zařazen pouze rodově jako Enterococcus sp. Kromě enterokoků byly z rostlin izolovány i fenotypově příbuzné druhy Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus plantarum, Pediococcus pentosaceus, Vagococcus entomophilus a Vagococcus lutrae.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info