Publication details

MiR-31-5p zvyšuje prediktivní hodnotu KRAS/NRAS/BRAF u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčenýmch cetuximabem

Authors

MLČOCHOVÁ Jitka VYCHYTILOVÁ Petra RADOVÁ Lenka LUPINI Laura BASSI Christian FERRACIN Manuela ZAGGATI Barbara NĚMEČEK Radim VYZULA Rostislav SVOBODA Marek NEGRINI Massimo SLABÝ Ondřej

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description Na základě získaných výsledků se zdá, že miR-31-5p by mohla sloužit jako slibný prediktivní biomarker léčebné odpovědi na cetuximab u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, který navyšuje senzitivitu konvenčně používaného mutačního stavu genů pro KRAS/NRAS/BRAF.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info