Publication details

KYPO - Kybernetický polygon

Title in English KYPO - Cybernetic Proving Ground
Authors

ČEGAN Jakub ČELEDA Pavel JIRSÍK Tomáš PLESNÍK Tomáš PROCHÁZKA Michal VELAN Petr VYKOPAL Jan VIZVÁRY Martin OŠLEJŠEK Radek EICHLER Zdenek TOTH Dalibor ČERMÁK Milan SOUKAL Jan REBOK Tomáš RAČANSKÝ Václav NUTÁR Ivo LAGO Dušan

Year of publication 2015
MU Faculty or unit

Institute of Computer Science

Description Funkční vzorek Kybernetického polygonu je unikátní zařízení (technické a programové vybavení) k provádění bezpečnostních experimentů ve virtuálním prostředí. Jeho první částí je místnost obsahující audiovizuální vybavení, kde je možné realizovat akce jako je demonstrace nejnovějších útoků, bezpečnostní školení a cvičení. Druhou částí je cloudová platforma umožňující realizovat ve virtuálním prostředí komplexní experimenty týkající se kybernetických hrozeb, např. útoky ohrožující kritickou infrastrukturu. Pomocí virtualizací a využitím výpočetních zdrojů cloudu je zajištěna škálovatelnost a flexibilita polygonu. V polygonu lze vytvořit reálné síťové topologie, stroje a zapojené systémy, které jsou následně vystaveny nejnovějším kybernetickým hrozbám. Kybernetický polygon umožňuje definované a opakované provádění experimentů zahrnující změny konfigurací sítě, operačních systémů a aplikací. Výsledek byl vyroben na základě ověření vlastností.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info