Publication details

Akumulace mutací v genu SF3B1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií vykazujících dysfunkci p53 dráhy

Authors

HLOŽKOVÁ Michaela NAVRKALOVÁ Veronika MALČÍKOVÁ Jitka DIVÍŠKOVÁ Eva BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael MAYER Jiří TRBUŠEK 

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info