Publication details

Shrinking cities: strategie samospráv

Authors

ŠERÝ Ondřej SVOBODOVÁ Hana BINEK Jan CHMELAŘ Roman

Year of publication 2015
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Z globálního pohledu žije ve městech stále více obyvatel a podíl městského obyvatelstva je pokládán za jeden z ukazatelů vyspělosti dané společnosti. Přesto lze najít oblasti, na jejichž území dochází ke zmenšování měst (tj. ubývání počtu obyvatel). Naprostá většina tzv. shrinking cities leží v rozvinutých zemích, v minulosti především v západní Evropě a USA. S rokem 1989 se však tento fenomén objevil také v postsocialistických zemích. Proces přechodu z centrálně řízené ekonomiky na tržní hospodářství s sebou totiž přinesl celkovou změnu socioekonomického prostředí, která mimo jiné znamenala změnu v postavení jednotlivých regionů a obcí a měst v nich. Některé dříve prosperující regiony zaznamenaly ekonomický úpadek a s tím začala ve střední Evropě vznikat nová zmenšující se města, typicky ve východním Německu, v severozápadních Čechách a na severní Moravě. Příspěvek se zabývá konceptem shrinking cities v českém kontextu. Nejprve stručně představuje samotnou definici tohoto termínu, následuje vymezení zmenšujících se měst v České republice a identifikace a klasifikace těchto sídel. Větší část příspěvku se soustředí na osm případových studií (města Děčín, Frýdek-Místek, Hranice, Jemnice, Jeseník, Karviná, Moravská Třebová a Pacov), které pomocí kvantitativní analýzy dat, dotazníkového šetření s obyvateli a semistrukturovaných rozhovorů se zástupci samosprávy, soukromého a neziskového sektoru a dalšími aktéry řeší problematiku smršťování měst. Hlavní důraz je soustředěn na strategie samospráv vedoucích k zastavení zmenšování a k minimalizaci jeho negativních dopadů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info