Publication details

Chronická žilní nedostatečnost - etiologie a patofyziologie

Authors

POSPÍŠILOVÁ Alena VEVERKOVÁ Lenka

Year of publication 2015
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Názvem chronická žilní insuficience je označován patofyziologický stav dolních končetin, při kterém je porušen návrat žilní krve k srdci. Onemocnění se projevuje pestrými klinickými projevy, kožními, případně podkožními změnami a subjektivními příznaky, které vznikají v důsledku žilní hypertenze. V etiologii se uplatňují různé anatomické a s tím související fyziologické odchylky v žilním systému dolních končetin, případně poruchy dalších mechanismů. Příčinou chronické žilní nedostatečnosti může být nedomykavost chlopní v povrchovém žilním systému, ale i ve spojovacích žilách nebo v hlubokém žilním řečišti. Případně se může jednat o kombinaci všech tří předcházejících poruch. Chronická žilní nedostatečnost může být také způsobena obstrukcí - překážkou (vnitřní i zevní) - venózního odtoku nebo méně často se vyskytujícími poruchami mechanismu svalové pumpy (nedostatečná činnost kosterního svalstva dolních končetin jako podpůrného mechanismu návratu krve k srdci) či jinými složkami hemokinetického aparátu nebo arteriovenózními fistulami.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info