Publication details

Správní rozhodování vysoké školy: Právní základ a reálné možnosti

Title in English Administrative Decision Making of Higher Education Institutions: Legal Basis and Real Feasibility
Authors

KUDROVÁ Veronika

Year of publication 2015
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Příspěvek se zabývá vysoce aktuální problematikou správního rozhodování vysokých škol (podle zákona č. 111/1998 Sb.). Popisuje právní úpravu a její možná úskalí při setkání se správněprávní praxí. Pozornost zaměřuje jak na obecné aspekty správního rozhodování vysokých škol, tak též na vybrané aplikační postupy. Autorky se snaží nalézt odpověď na otázku mimořádně aktuální otázku, zda je vhodné na postupy vysokých škol aplikovat obecné právní předpisy pro správní řízení, tedy správní řád.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info