Publication details

Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu

Title in English Overview History of Sports World and Czech history of physical education and sport
Authors

GREXA Ján STRACHOVÁ Milena

Year of publication 2011
Type Monograph
Citation
Description Základní učebnice dějin sportu se zabývá historickými etapami tělesné kultury v minulosti od antiky po vznik moderních sportů. Vedle světové historie tělesné výchovy se publikace podrobně zabývá dějinami sportu v Československu, a to jak v období první republiky, za 2. světové války, v poválečném období i v časech komunistické totality. Zvláštní hodnotu mají závěrečné kapitoly reflektující vývoj tělesné výchovy a sportu v České republice v posledních dvou dekádách – jde o jedno z prvních ucelených zpracování této epochy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info